SBB 2019

 

TAM METİN BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 

 

***Tam metin bildirilerin 15 Eylül 2019 tarihine kadar web sayfasında belirtilen e-mail adreslerine gönderilmesi önemle rica olunur. Bu tarihten sonra gelen bildiriler değerlendirilemeyecektir. 

 

Tam Metin Bildirileriniz (Araştırma-Derleme) İçin Genel Kurallar;

 

                       Bildiri tam metni için A4 tipi kâğıt seçilmeli, üst ve alt kenar boşlukları için 2,5 cm, solda 3 cm ve sağ kenar boşlukları için 2,0 cm kullanılmalıdır.

                       Çalışmanın başlığı, sayfanın üstünden 2.5 cm uzaklıkta bulunan bir çizgiye ortalanmalıdır. Başlık 12-punto Times New Roman ve koyu olmalıdır.

                       Times New Roman 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalıdır. Paragraflar iki yana yaslanmalı, girinti kullanılmamalıdır.

                       Makaleler Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır.

                       Bildiri tam metni bütün öğeleri ile birlikte en fazla 15  sayfa uzunluğunda    olmalıdır.

                       Tablo, grafik ve şekiller numaralandırılmalıdır.

                       Tablo ve resim yazıları 9 punto olmalıdır.

                       Sayfa numarası eklenmemelidir.

 

 *** Derleme Şeklindeki Bildirilerin Tam Metin Formatı şu şekilde olmalıdır;

 

TÜRKÇE BAŞLIK

(İngilizce Başlık)

 

Adı Soyadı1, Adı Soyadı2

1 Kurum Adı, Bölüm, Şehir, Ülke, e-posta

2 Kurum Adı, Bölüm, Şehir, Ülke, e-posta

 

ÖZET

Başlıklar ve metin ile tablolar ve şekiller arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

Araştırma bildirilerinin tam metni, Özet ve Abstract bölümleri sonrasında '1.Giriş, 2.Yöntem, 3.Bulgular, 4.Tartışma, Sonuç ve 5.Kaynakça' bölümlerini içermesi önerilir.

 

KAYNAKÇA

Metin içinde referans verirken parantez içinde referans numarası verilmelidir.

Kaynakça tanımlamaları ve örnekleri aşağıdaki gibidir;

 

Makale;

Rose, M.E., Huerbin, M.B., Melick, J., Marion, D.W., Palmer, A.M., Schiding, J.K. (2002). Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res, 935(1), 40-46.

Kitap:

Hair, J.F., Anderson, R.E., Tahtam, R.L. ve Black, W.C. (1998). Multivariate data analysis, Fifth Edition, New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.

Kitap Bölümü;

Hartley, J. T., Harker J. O. ve Walsh, D. A. (1980). Contemporary issues and new directions in adult development of learning and memory. In: L. W. Poon (Ed.), Aging in the 1980s: Psychological issues (pp. 239-252). Washington, DC: American Psychological Association

Konferans/Kongre/Sempozyum Bildirisi:

Deci, E.L. & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. In R. Diensbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation (pp. 237-288). Lincoln: University of Nebraska Press.


Oluşturma: 02 Nisan 2019